CÉGÜNK SZOLGÁLTATÁSAI

ALAPSZOLGÁLTATÁSAINK:

A képviseletet a 2009. évi LXXXIX. Törvénnyel módosított 2003. évi CXXXIII. Számú Társasházi Törvény előírásai szerint végezzük.

Irodánk  jelenleg a cég telephelyén működik, TeleFax, illetve üzenetrögzítő non stop rendelkezésre áll. E-mail címünkön is elérnek bennünket, sürgős esetekben is.

Elérhetőségeinket és partnereink elérhetőségét a kezelt házakban és itt a honlapon is mindig kihelyezzük.

Terveink szerint rendszeresen egyeztetett gyakorisággal és  meghatározott időpontban fogadóórát tartunk a TÁRSASHÁZAKBAN, a teendők koordinálására, a tulajdonosokkal és számvizsgálókkal való egyeztetés biztosítására.

 

Munkánkról minden negyedévben beszámolunk és tételes kivonatot és elszámolást készítünk, negyedéves rendszerességgel a Társasházak Számvizsgáló Bizottságának.

A KÉPVISELETI DÍJ ELLENÉBEN VÁLLALT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSOK:

Gazdasági, nyilvántartási kötelezettségek:

- Közgyűlések összehívása, vezetése, jegyzőkönyvek, határozatok kivonatának elkészítése, kiadása, határozatok könyvének vezetése.

- Éves beszámoló és költségvetés elkészítése, szavazás előkészítése.

- Közös költség meghatározása és közlése, albetétenként, a befizetések folyamatos nyilvántartása. A hátralékosok felszólítása, személyes egyeztetés a tartozással kapcsolatban, támogatási illetve pénzügyi lehetőségek feltárásával.

Fizetési meghagyások elkészítése, végrehajtási eljárás megindítása közjegyző útján.

- A hat havi közös költség összegét meghaladó hátralék esetén jelzálog bejegyzés illetve végrehajtási eljárás megindítása közjegyző útján.

- Az adóhatóság felé az adatváltozás bejelentési, bevallási, fizetési kötelezettségeket teljesítjük.

- A TÁRSASHÁZ számláit ellenőrizzük, egyeztetjük a gondnokkal, SZVB-vel, gondoskodunk a kifizetésről, direkt átutalások révén.

- A bevételeket és kiadásokat számítógépes programmal folyamatosan könyveljük, az SZVB számára a gyakori és rendszeres betekintés biztosításával.

- A tulajdonosok adatainak nyilvántartását tulajdonosi bejelentések alapján folyamatosan végezzük.

- A TÁRSASHÁZAK éves rendes költségvetésének elkészítéséhez elvégezzük a lakóépületek műszaki állapotának felmérését, a szükséges felújítások árajánlatainak bekérését, előkészítve hogy a felújításokhoz igénybe vehető pályázatok, vissza nem térítendő támogatások benyújtásához szükséges határozatokat már az éves tervező közgyűlésen meg lehessen hozni.

- A megbízható kivitelező partnerek segítségével a szükséges hibaelhárításokat bejelentés alapján azok sürgősségének megfelelő gyorsasággal elvégeztetni, a gyorsszolgálatok lehető legkisebb mértékű igénybevételével.

- Az előírt érintésvédelmi, gáztömörségi tűz és villámvédelmi vizsgálatokat elvégeztetjük.

- Szükség esetén személyes részvételünkkel segítjük a biztosítási kárrendezési eljárásokat attól függetlenül, hogy közös vagy egyéni kár történt.

EGYÉB FELADATOK:

- A felújítási, kertrendezési stb. pályázatok anyagait elkészítjük, az önkormányzatokkal személyesen egyeztetünk. A nyertes pályázatok szerződéseit megkötjük, az elszámolást elvégezzük.

- A közös tulajdon hasznosításának lehetőségeit feltárjuk, a hasznosításra javaslatot teszünk.

- Egyedi igényekhez mérten a takarítást, közös terület tisztántartását, szeméttárolók fertőtlenítését és mozgatását, kertgondozást alvállalkozók, vagy társasházi alkalmazottak közreműködésével elvégeztetjük, rendszeresen ellenőrizzük.

 

Képviseleti díj összege 50-100 albatétből álló épületeknél  általában: 1 200 Ft/hó  + ÁFA albetétenként 

Konkrét felkérésre  készült ajánlatban a tulajdonosok igényeinek  ismeretében határozzuk meg a képviseleti díj összegét.